Sådan arbejder vi med god kommunikation

Gennem aktiv inddragelse af familierne arbejder vi i Familier, Børn og Unge for, at familierne føler sig mødt og aktivt inddraget. Det gør vi blandt andet ved hjælp af Signs of Safety. (Se beskrivelse under afsnittet Organisering: Sammen om velfærd - og en organisation i udvikling).

Alle borgere, som klager til Familier, Børn og Unge, er garanteret en direkte henvendelse fra en medarbejder inden for 24 timer efter klagen er modtaget. (Se beskrivelse under afsnittet

Organisering: Sammen om velfærd - og en organisation i udvikling).
Derudover afholdes der i samarbejde forældreråd løbende gratis temaaftenarrangementer, hvor der på baggrund af oplæg fra fageksperter, erfaringseksperter og forældre gives et indblik inden for et specifikt emne. 

Endelig er der i Familier, Børn og Unge et fortsat øget fokus på frivilligområdet med henblik på at styrke og udvikle samarbejdet i relevante dele af Familier, Børn og Unge og derved samtidig øge inklusionen og brugen af de ressourcer, der findes i civilsamfundet til gavn for udsatte børn og unge.