Det skal sikres, at der skabes økonomisk råderum for udvikling af nye indsatser og tilbud. Dette indebærer at der løbende skal være opmærksomhed på effektiv anvendelse af de økonomiske, faglige og sociale ressourcer.

I Familier, Børn og Unge har vi et mål om at styrke den tidlige, forebyggende og målfokuserede indsats for på længere sigt at nedbringe behovet for døgnindsatser. Det viser sig allerede nu, at andelen af døgnanbragte børn og unge har været faldende over de seneste år.

 

 

 

Gennem løbende opfølgning på aktivitet og bestillerplan sikres en tidligere synliggørelse af ændrede behov og dermed mulighed for hurtigere tilpasning heraf.

Det betyder, at vi bedre kan levere den hjælp og støtte barnet/den unge og familien har behov for. Heri ligger eksempelvis, at vi ønsker at mindske brugen af eksterne tilbud, men søger at få dækket borgernes behov bedst muligt internt.

Der er igangsat forskellige tiltag, dels med henblik på at sikre budgettet, dels med henblik på at sætte fokus på tidlige forebyggende og ambulante indsatser. I det tilfælde, der viser sig at være behov for en anbringelse uden for hjemmet er udgangspunktet, at denne skal ske i familiepleje – hvis muligt i en netværksplejefamilie.

De øvrige tiltag på området er:

  • Tids- og målfokuserede indsatser
  • Styr på basis
  • Tættere på familien (Sverigesmodellen)
  • Fastholdelse i nærmiljøet.

Med styr på basis menes, at der hverken bruges flere eller færre midler end budgetteret. Det sikres gennem effektive økonomistyringsredskaber samt præcis og korrekt registreringspraksis.

Tættere på familien (Sverigesmodellen) indebærer, at myndighedssagsbehandlerne får færre sager og dermed mulighed for en grundigere og hyppigere behandling og opfølgning på sagerne. Udgifterne til flere sagsbehandlere opvejes af færre udgifter til foranstaltninger.

I forhold til skabelsen af økonomisk råderum for udvikling af nye initiativer sættes på tværs af Familier, Børn og Unge et kontinuerligt fokus på afdækning af effektiviseringsmuligheder. Dette vil ske ved inddragelsen af såvel medarbejdere og ledere, herunder vil effektiviseringsmuligheder indgå som et fast punkt på de lokale MED-møder.