Det er vigtigt, at man i det daglige arbejde bryder grænserne, og gør optimalt brug af de allerede eksisterende ressourcer/viden såvel internt blandt medarbejdere og ledere i Familier, Børn og Unge, men også eksternt – i forhold til andre driftsområder, eksterne samarbejdspartnere, frivillige, pårørende, lokalområder m.v.

Et godt arbejdsmiljø med en anerkendende kommunikation mellem alle ledere og medarbejdere er en vigtig forudsætning for, at kerneopgaven kan løses godt. Et godt arbejdsmiljø bidrager til et lavere sygefravær, hvilket skaber mindre arbejdspres og større kontinuitet i dialogen med borgeren. Derudover er et godt arbejdsmiljø vigtigt for at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere.

Arbejdet med udvikling og udnyttelse af den social kapital er et andet vigtigt fokuspunkt i bestræbelserne på at sikre det bedst mulige tilbud til børn og unge med særlige behov, og deres familier. Ved at arbejde med tillid, oplevelsen af retfærdighed og evnen til at samarbejde om kerneopgaven øges den social kapital og dermed organisationens samlede ressourcer. En høj social kapital og et godt arbejdsmiljø er tilsammen vigtige forudsætninger for den gode kvalitet i indsatsen.

 

I Familier, Børn og Unge arbejder vi på at styrke arbejdsmiljøet ved aktivt at arbejde med social kapital og herigennem styrke den horisontale og vertikale tillid og samarbejdsevne.