Aarhus skal være en god by for alle. Derfor er det afgørende, at børn og unge med særlige behov føler, at de er vigtige, og at de kan bidrage med noget positivt til fællesskabet. Det er ikke en enkel opgave, og der er ingen lette løsninger. Det er vigtigt at anerkende de udfordringer, der er forbundet hermed og sikre respekten for forskellighed, herunder hvad det for det enkelte barn/unge vil sige at indgå i et godt børnefællesskab. Hvor det for nogle børn og unge er målet at kunne indgå i fællesskabet på almenområdet, vil det gode børnefællesskab for andre være et beskyttet fællesskab.
 
Vi ved fra flere studier (bl.a. SFI, 2015), at uddannelse er en af de største beskyttende faktorer for børn og unge og for, hvordan de kommer til at klare sig som voksne. Vores fokus på uddannelse indebærer, at vi tror på, at vejen til at blive aktiv borger og til at barnet og den unge oplever positiv forandring, i mange tilfælde, hænger sammen med om den unge får succesoplevelse i skolen og tager folkeskolens afgangsprøve.

I vores støtte til barnet/den unges udvikling og deres mulighed for at deltage i fællesskabet, tager vi udgangspunkt i Forebyggelsesstrategien og de opstillede beskyttelses- og risikofaktorer, Aarhus Kommunes Børne- og Ungepolitik, ambitionen om progression i de tre tværgående effektmål (læring og selvforsørgelse, personlig udvikling, netværk og medborgerskab), samt målet om den aktive borger som formuleret i KOMMUNE FORFRA.
Med den baggrund vil Familier, Børn og Unge prioritere udviklingen inden for følgende områder:
  • En tidlig indsats herunder rette trin på rette tidspunkt
  • Skolegang og beskæftigelse
  • Kriminalitetsforebyggelse og gadeplansindsats
  • Etablering af og fastholdelse i familierelationer og netværk
  • Selvhjælp og lokalt fællesskab.