Indsatsens målgruppe er hjemmeboende unge i alderen 13-16 år, der mistrives, og som er i fare for at miste deres specialklassetilbud. Formålet med indsatsen er dels, at de unge i højere grad bliver i stand til at modtage læring, og at de udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at mestre eget liv. Derudover er formålet dels at reducere kompleksiteten og styrke koordineringen i indsatsen over for målgruppen.
Selve indsatsen er et samlet tilbud, der favner undervisning/understøttelse af undervisning, arbejdspraktik, pædagogiske støtte og fritidsaktiviteter, hvor der er fokus på at skabe struktur og forudsigelighed for den unge samt inddragelse af den unges familie/netværk.
De forventede effekter er, at de unge bliver i stand til at gennemføre deres skolegang i det almene skolesystem, og at de unge får styrkede forudsætninger for at mestre eget liv med de udfordringer, som de har.