Familieskolerne (Børnecentret)

I familieskolen arbejdes der med elevens sociale og faglige udvikling ved at skabe rammer for forandring, der gør det muligt for barnet at være i egen klasse. Indsatsens mål er at øge inklusion, læring og trivsel for elever i 0.-6. klasse, der har vanskeligheder ved at være i egen klasse. Dette sker blandt andet via en styrkelse af samarbejdet mellem forældre og skole/lærere.

De Utrolige År - storgruppe for skolebørn (Børnecentret)

De Utrolige År (DUÅ) er familiekurser for børn i alderen tre til otte år og deres forældre. På Tovshøjskolen arbejdes der med DUÅ som et forebyggende program i klasseværelset i skolens 0. og 1. klasser. Fra sommeren 2017 blev forløbet fra at følge det programbaserede DUÅ forløb til afprøvning af eget koncept, udviklet i samarbejde med psykolog og lektor i psykiatri Jens Hardy Sørensen. 

Multi Systemisk Terapi (Ungdomscentret)

Multi Systemisk Terapi (MST, MSI) tager udgangspunkt i familien og netværket omkring den unge. Målgruppen for MSI-behandlingen er unge i alderen 12-17 år med alvorlige adfærdsproblemer. Der kan være tale om børn og unge med diagnoser.