Indsatsens målgruppe er ikke-uddannelsesparate unge i 8.–10. klasse, der mangler faglige, personlige og sociale forudsætninger for at blive erklæret uddannelsesparate. Formålet med indsatsen er, at de unge i målgruppen bliver kvalificeret til at vælge, påbegynde og gennemføre den ungdomsuddannelse, de drømmer om.

Selve indsatsen består af en tidlig koordineret indsats, hvor de unges hverdag i skolen spiller sammen med nye vidensbaserede indsatser på tværs af skole, Fritids- og Ungdomsskoleområdet (FU), Ungdomscentret, Pædagogisk Afdeling (LU) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

De forventede effekter af indsatsen er, at færre unge har brug for 10. klasse, at færre unge har behov for specialiserede sociale foranstaltninger, samt at færre unge under 30 år modtager offentlig forsørgelse.