Makkerlæsning

Indsatsens målgruppe er børn på 3. og 5. klassetrin, som er anbragte i enten plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner. Formålet med indsatsen er at forbedre udsatte børns faglige niveau i læsning i folkeskolen og sikre, at de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som led i at få et velfungerende voksenliv.

Makkerlæsning er en indsats, der søges om midler til hos Socialstyrelsen. Afprøvningen af Makkerlæsning er en del af satspuljeprojektet "Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen" (satspuljen 2015), som løber i projektperioden 2016-2018.

Selve indsatsen er en struktureret, skoleunderstøttende læsetræningsmetode, hvor barnet læser med en fast makker i en afgrænset periode med tilpassede, motiverende og aldersvarende læsematerialer. Metoden er oprindeligt udviklet i England under navnet Paired Reading, og sidenhen afprøvet i Sverige.

De forventede effekter er at forbedre de anbragte unges faglige niveau og sikre, at de får kompetencer til at gennemføre grundskolen og tage en ungdomsuddannelse, samt at indsatsen også har en gavnlig effekt for børnenes generelle trivsel.

Opkvalificering af Familieplejekonsulenter

Familieplejen har i 2018 planlagt opkvalificering af alle familieplejekonsulenter med henblik på at intensivere fokus på læring i supervisionen af plejefamilier. Familieplejen udbyder i 2018 kurser til plejefamilier i understøttelse af børns skolegang og læring.

Derudover vurderes det løbende, om der er behov for nye indsatser i forhold til anbragte børn og skolegang.

Lær for Livet

Aarhus Kommune blev medio 2015 tilknyttet projektet under Egmont Fonden ’Lær for Livet’, som gennem en helhedsorienteret indsats skal sikre omsorgsfuld læring til en gruppe anbragte børn i tæt samarbejde med Aarhus Kommune. Øget selvværd, faglige succeser og et stærkere tilhørsforhold til skolen skal skabe fundamentet for, at børnene kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på længere sigt skabe et godt liv.