Derfor etableres en fokusgruppe i CSB, der kan trækkes på i situationer med vægring i forhold til skole eller beskæftigelsestilbud. Fokusgruppen ledes af to afdelingsledere og deltagerne er desuden konsulenter og medarbejdere der har erfaring i at arbejde med at få unge i skole eller i et job. Fokusgruppen vil indgå i et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere omkring de unge.

De overordnede mål med fokusgruppen er blandt andet at sikre et tæt, samarbejde i centeret og med relevante samarbejdspartnere som f.eks. UU- vejledere, PPR mm og at have fokus i centeret på uddannelse og beskæftigelse, at der er mulighed for samtaler og faglig sparring med medarbejdere i centeret omkring unge der har vanskeligt i at deltage i uddannelse og beskæftigelse