I Socialforvaltningen har vi sat kursen for de kommende år med afsæt i følgende:

Spil borgerne gode

  • Vi møder borgeren som et ligeværdigt menneske – med tilbud om hjælp, anerkendelse og respekt for den enkeltes prioritering.
  • Vi vil støtte borgerens mestring af eget liv med udgangspunkt i egne drømme og ressourcer.
  • Vi vil hjælpe borgeren på vej mod selvforsørgelse gennem læring, uddannelse og beskæftigelse.
  • Vi vil opmuntre borgeren til at tage ansvar for andre og bidrage til de sociale fællesskaber.

Engager byen

  • Vi vil engagere aarhusianere i at skabe velfærd.
  • Vi vil involvere mennesker, der er udsatte eller har et handicap, så de kan berige fællesskabet.
  • Vi vil dialog og utraditionelle løsninger.

Bryd grænser

  • Vi vil udfordre vores vaner.
  • Vi vil være smidige og sætte alle kompetencer i spil.
  • Vi vil samarbejde på tværs af alle organisatoriske skel og livsverdener.