Virksomhedsplanen udarbejdes for en toårig periode. Planen er er et redskab til overordnet styring og planlægning. Samtidig giver virksomhedsplanen både borgere, medarbejdere og ledere et kendskab til retningen for det sociale arbejde de kommende år.

Virksomhedsplanen indeholder tre lag, som består af

  1. Socialforvaltningens overordnede strategiske retning
  2. Driftsområdernes konkretisering af denne strategiske retning for de enkelte målgrupper: familier, børn og unge, voksne med handicap og voksne med psykisk sygdom og udsatte voksne
  3. Centrenes udviklingsplaner.

Virksomhedsplanen er struktureret efter Aarhus Kommunes virksomhedsmodel. Modellen illustrerer sammenhængen i alle de offentlige indsatser. Forvaltningens handlerum er vist med ROYE-modellen.

Den sætter fokus på Effekten for borgeren, og alle Ydelser, Organiseringer og Ressourcer tilrettelægges i lyset af den effekt, vi ønsker at opnå.