Vi ser det som vores vigtigste opgave at spille borgerne gode, så de kan blive bedre til at mestre deres liv. Det gør vi ved at tage udgangspunkt i den enkeltes egne ønsker og ressourcer. Det betyder, at vi møder borgerne med en forventning om, at de har meget at byde ind med. Faglige metoder og teknikker er ikke altid nok. Vi skal etablere en tillidsfuld relation til den enkelte og lytte til, hvad netop denne borger har brug for hjælp til. Målet om en bedre livsmestring vil altid tage afsæt i det enkelte menneskes drømme og forestilling om det gode liv. For de fleste handler det om at leve et så almindeligt liv som muligt. At tage en uddannelse, at kunne passe et job, at få en familie og en egnet bolig, at have gode venner, at kunne klare sig selv – at føle sig tryg og elsket. Det er derfor også altid udgangspunktet for vores samspil med borgerne.

I vores bestræbelser på at støtte borgerne i at skabe det gode liv er vi ikke bange for at bryde grænser og gå på tværs. Vi har borgerens perspektiv og hjælper gerne til med at engagere netværk, frivillige og andre professionelle, så der skabes mening, sammenhæng og udvikling. Mod et liv med større grad af frihed og uafhængighed.