Det kræver præcis og god kommunikation, når borgerne tager aktivt del i skabelsen af velfærden. Den gode dialog er grundlaget for et godt samarbejde, hvor borgerne føler sig hørt og respekteret. Samtidig er det afgørende, at borgerne ved, hvad Socialforvaltningen kan hjælpe med, men også hvilke krav vi stiller til dem.

 

Vi ved, at det sociale arbejde har en stor offentlig interesse. Vi ønsker derfor også at være en åben organisation og bidrage til, at de mange gode historier fra det sociale område kommer frem. Åbenheden gælder selvfølgelig også, når medierne retter deres kritiske søgelys mod os.

Vores interne kommunikation er helt afgørende for vores virke som organisation. Det binder os sammen, skaber forståelse og mening. Derfor deler vi dagligt oplevelser, informationer, nyheder og tilgange på vores intranet.