I vores tre driftsområder har vi tilsammen 18 centre, der i det daglige har kontakten til byens borgere. I 2016 var der over 21.000 borgere, der fik hjælp fra Socialforvaltningen.

Vores organisering giver medarbejdere og ledere et fast afsæt og er med til at guide borgerne det rette sted hen. Når først kontakten er skabt, betyder de formelle rammer ofte mindre. I takt med at vi gentænker velfærd som et fælles ansvar, inviterer vi til nye samskabende processer på tværs af organisatoriske skel.

At være fælles om velfærd stiller nye krav til Socialforvaltningen. Vi kan ikke længere betragte velfærd som kommunale standardløsninger. Borgerne skal have mere magt over beslutningerne og afgørende indflydelse på det liv, de ønsker at leve. Vi lytter, er nysgerrige og møder borgeren der, hvor borgeren er. Undervejs kan vi opleve dilemmaer og udfordringer, for der er også krav, der skal honoreres.

Som medarbejdere og ledere i Socialforvaltningen arbejder vi i stadig højere grad som facilitatorer, brobyggere og forbindelsesled. Vi vil gerne invitere borgere, netværk, erhvervsliv, interesseorganisationer og frivillige til at være med i skabelsen af velfærden. På den måde opbygger vi nye organisationsformer, hvis løsninger er bredt forankret i samfundet. Denne omstilling er udfordrende for os alle – for den fagprofessionelle, for ledelse og politikere. Vi er kun lige begyndt – og det tager tid.