For alle har noget at bidrage med. Det er Socialforvaltningens opgave at yde den støtte – blandt andre. I Socialforvaltningen er vi cirka 3200 medarbejdere, som med hver vores faglighed og engagement arbejder for, at alle aarhusianere får mulighed for at skabe sig et godt liv.

Det gør vi med ansvarlighed, empati og faglig stolthed. Men vi gør det ikke alene. Vi gør det også med de aarhusianere, som benytter vores tilbud og ydelser, deres pårørende, frivillige i foreninger og netværk, sundhedssektoren, private og selvejende tilbud samt socialt engagerede virksomheder. Vi gør det ligeledes sammen med mange af vores offentlige samarbejdspartnere. For det sociale ansvar skal ikke løftes af det offentlige alene. Det er et fælles anliggende.

Derfor skal vi som myndighed og leverandør af kernevelfærd bryde grænserne. Vi skal gentænke den sociale velfærd i samarbejde med vores omverden. Vi skal vise tillid og anerkende, at velfærd ikke handler om kommunale standardløsninger, men om udvikling af tilbud, der matcher borgernes behov og forventninger, uden at slække på den økonomiske bæredygtighed. Nogle gange opstår de nye ideer blandt ildsjæle uden for forvaltningen. Som Socialforvaltning skal vi gribe de bedste initiativer og hjælpe dem på vej med vores faglige indsigt, kompetencer og ressourcer. Vi vil spille borgeren god, så han eller hun mestrer tilværelsen og bliver i stand til at skabe sig et liv på egne præmisser. Det er den enkelte, der er ekspert i eget liv og bedst ved, hvordan ønsker og behov bedst opfyldes, hvad enten det handler om uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter eller et aktivt og socialt liv.

I Socialforvaltningens virksomhedsplan beskriver vi, hvordan vi finder de bæredygtige løsninger i et dynamisk samspil med borgerne og andre samarbejdspartnere. Planen fortæller, hvordan vi med afsæt i vores værdier, prioriteringer og mål vil bidrage til, at alle aarhusianere får mulighed for at leve et godt liv.

Byrådets vision for Aarhus er nemlig også Socialforvaltningens:
Aarhus skal være en god by for alle. En by med plads til at udfolde sig, hvor alle har mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. En by, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det.

God læselyst!

Lotte Henriksen
Socialchef