I Socialforvaltningen arbejder vi på at forbedre tilbuddene til de borgere, der har brug for hjælp.
Derfor laver vi systematiske undersøgelser af borgernes tilfredshed med indsatsen.

Formålet med tilfredshedsundersøgelserne er, at

  • Vi vil give borgerne mulighed for indflydelse
  • Vi vil vide, om Socialforvaltningens indsatser virker
  • Vi vil løbende forbedre kvaliteten.

Med undersøgelserne inddrager vi borgernes stemme i udviklingen af forvaltningens indsatser. Samtidig tegner undersøgelserne et samlet billede af borgernes tilfredshed. Hermed kan den løbende dialog med den enkelte borger suppleres med en mere generel vurdering af vores indsatser.

Læs hvordan Familier, Børn og Unge arbejder med tilfredshedsundersøgelser

Læs hvordan Voksenhandicap arbejder med tilfredshedsundersøgelser

Læs hvordan Socialpsykiatri og Udsatte Voksne arbejder med tilfredshedsundersøgelser

 

Vi ønsker, at så mange borgere som muligt tilkendegiver deres mening. Men de borgere, som vi er i kontakt med, har i forvejen store udfordringer og ofte kun lidt overskud til at deltage. Derfor er vi løbende i dialog med medarbejdere og borgere om, hvordan vi skal tilpasse vores brugerundersøgelser.

Udgangspunktet er, at undersøgelserne er meget kortfattede, og at vi tager de nødvendig hensyn til de forskellige målgrupper. Personalet spiller en afgørende rolle i at motivere til deltagelse.

Socialforvaltningen har udviklet et fælles koncept for tilfredshedsundersøgelser. Det består af et kort spørgeskema, der giver en overordnet indikator for, hvor tilfredse borgerne er. Ved at anvende samme koncept til alle målgrupper sikres et nogenlunde ensartet billede af tilfredsheden. Resultaterne kan sammenlignes over årene og mellem lignende tilbud. Samtidig er konceptet fleksibelt, så spørgeskema og dataindsamlingsmetode kan tilpasses målgrupperne. Det giver os en god svarprocent og mere troværdige resultater.

Resultaterne bruger vi til læring og videreudvikling af vores tilbud. Hvis der er resultater, der kræver en ekstra indsats, eller viser særligt gode resultater, undersøger vi det nærmere. Det efterfølgende år følger vi op på spørgeskemaundersøgelsen med initiativer til kvalitetsudvikling. På den måde får vi viden til at forbedre indsatsen og give gode erfaringer videre.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Familier, Børn og Unge Myndighed   Døgntilbud Myndighed   Døgntilbud
Voksne med handicap Myndighed Bostøtte
Boffællesskaber
Boformer
  Myndighed Bostøtte
Boffællesskaber
Boformer
 
Voksne med psykisk sårbarhed Myndighed Bostøtte
Boffællesskaber
Boformer
  Myndighed Bostøtte
Boffællesskaber
Boformer
 

 

 

I 2018 måles borgernes tilfredshed med døgntilbud til børn og unge. Derudover følges op på undersøgelsen i 2017 af tilfredsheden med bostøtte, bofællesskaber og botilbud til voksne med handicap og voksne med psykisk sygdom og udsatte.