Aarhus er en by med masser af muligheder for at leve det gode liv. Vi må bare ikke lukke øjnene for, at der også er aarhusianere, for hvem det ikke er så ligetil at få del i de goder, som byen byder på. Det kan være familier på kanten af arbejdsmarkedet, børn, der har oplevet omsorgssvigt, mennesker med psykisk sygdom, hjemløshed eller børn og voksne med handicap. I Socialforvaltningen har vi et særligt ansvar for, at også de medborgere, der har særlige behov for støtte, kan tage aktivt del i fællesskabet. Men velfærd og det gode liv er ikke noget, vi alene i Socialforvaltningen kan bibringe borgerne – det er et fælles socialt ansvar, som også involverer familien, netværk, erhvervslivet, skoler, uddannelser, foreningslivet og ikke mindst borgeren selv. Derfor arbejder vi med at engagere byen og de nære netværk.