Brugertilfredshed er en central parameter i forhold til kvalitetsudviklingen af indsatsen i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, og vi gennemfører løbende brugertilfredshedsundersøgelser på vores tilbud. Undersøgelserne gennemføres som kvantitative spørgeskemaundersøgelser, som ofte følges op med mere uddybende kvalitative undersøgelser på de enkelte tilbud. Resultaterne af undersøgelserne bruges til at udvikle og forbedre indsatsen.

I 2016 blev der gennemført brugertilfredshedsundersøgelser blandt brugerne i Center for Myndighed. Undersøgelsen viste, at borgerne overordnet er meget tilfredse med indsatsen. Især er der meget høj tilfredshed ned respekt, inddragelse og samarbejdet. Der er mindst tilfredshed med information, hjælp til overblik og sagsbehandlingstid. Af undersøgelsen fremgår stor ros til medarbejderne, som anses som behagelige samarbejdspartnere.

I 2017 har vi gennemført en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt borgere, der modtager bostøtte eller bor i en boform. Vi kender endnu ikke resultaterne.

Udover de systematiske brugertilfredshedsundersøgelser er der i det daglige arbejde også en løbende dialog med brugerne omkring deres tilfredshed, og vi gennemfører løbende mindre brugertilfredshedsundersøgelser i forhold til konkrete indsatser eller projekter.