Pakkeforløb er tidsafgrænsede og tydeligt indholdsdefinerede forløb. Et eksempel er den faseopdelte behandlingsindsats for borgere med alkoholproblemer, hvor behandlingen er opdelt i tidsafgrænsede faser. Der skal i 2018 arbejdes videre med udvikling af fleksible pakker, der efterfølgende kan omsættes sammen med den enkelte borger. Målet er at effektivisere og for borgerne skabe gennemsigtighed i indsatserne.