Et eksempel er f.eks.  udviklingen af brugen af Peers. Peers er borgere, der uddannes til at bruge deres erfaringskompetencer til at hjælpe andre borgere. Et andet eksempel på metodeudvikling er udbredelsen af velfærdsteknologiske løsninger. Der er i den sammenhæng et ønske om, at udbrede telemedicinske løsninger og f.eks. via videoløsninger tilbyde misbrugsbehandling på boformerne.