Det vil sige, at med afsæt i vores forskellige faglige funktioner, skal vi have styrket fokus på at kommunikere og samarbejde på tværs. Dette således at hver enkelt opgaveløsning koordineres ind i den samlede og overordnede opgaveløsning for borgeren. I forhold til relationel koordinering vil vi i 2018 have særligt fokus på samarbejdet med regionspsykiatrien.