Recovery-orienteret tilgang

Alle har potentiale til at komme videre og få det bedre. Det er tilgangen i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, og vi går til enhver indsats med en faglig overbevisning om, at borgerne kan komme sig, selv efter svære sygdomsforløb, stof-/alkoholproblemer eller hjemløshed.

I mødet med borgeren søger vi altid at fremhæve potentialet, og støtte den enkelte borger i at udforske egne ressourcer, så han eller hun bliver styrket i eller får en tro på, at det er muligt at få det bedre. Den faglige tilgang er recovery- orienteret psykosocial rehabilitering, hvor det er borgerens mål, drømme og håb, der er styrende for indsatsen.

Netværket er vigtigt

Borgerens eget netværk er centrale samarbejdspartnere i vores hjælp til borgeren. Netværket omfatter pårørende og alle offentlige og private samarbejdspartnere, der er centrale på borgerens vej til at komme sig og få en mere selvstændig tilværelse. En del af vores indsats er derfor også at koordinere med Beskæftigelsesforvaltningen, Behandlingspsykiatrien i Region Midt, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, frivillige og private tilbud eller hvem der ellers er centrale samarbejdspartnere for borgeren.

Bred vifte af tilbud

Vi har en bred vifte af tilbud i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Tilbuddene omfatter behandling af stof-/alkoholproblemer, rådgivning og bostøtte i eget hjem eller boform, og vi har desuden forsorgstilbud, dagtilbud og undervisningstilbud.

Vores tilbud er organiseret i otte centre, der alle indgår i samme kerneopgave ”at understøtte borgerens egen recoveryproces, uanset hvor de er i organisationen”. Centrene er i forhold til den fælles kerneopgave specialiseret i forskellige kerneopgaver.

I Socialpsykiatri og Udsatte Voksne er borgeren altid i centrum for en helhedsorienteret og koordineret indsats. De otte centre arbejder derfor tæt sammen både i de konkrete sager og i udviklingen af indsatserne.

Få overblik over tilbuddene og organiseringen i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Vidste du, at Socialpsykiatri og Udsatte Voksne ...

  • Hjalp mere end 6.000 borgere i 2016
  • Har et budget på mere end 433 mio. kr. i 2017
  • Har ca. 850 ansatte (helårspersoner)
  • Har 8 centre fordelt i hele Aarhus.