Når vi støtter borgeren i at komme videre i livet efter svær psykisk sygdom, stof-/alkoholproblemer eller hjemløshed er det med det mål for øje, at borgeren bliver en aktiv medborger. Det vil sige, at borgeren i stigende grad lærer at mestre sine særlige udfordringer og bliver i stand til at deltage i det sociale liv og i samfundet i forhold til beskæftigelse, uddannelse, netværk, aktiviteter osv.

Konkret arbejder vi, i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, på at understøtte borgerens:

  • Læring og selvforsørgelse ved. Vi støtter borgeren i at opbygge handlekompetencer, så borgeren over tid kan komme i en form for beskæftigelse og helst ordinær beskæftigelse, hvis det er muligt
  • Netværk og medborgerskab. Vi støtter borgeren i at opbygge, inddrage eller udvide sit sociale netværk
  • Personlig udvikling. Vi hjælper borgeren med at få en række redskaber til at mestre sine udfordringer.

Håbet er centralt, når vi understøtter borgeren. Hvis den enkelte borger ikke tror på, at han eller hun kan komme sig og få det bedre, vil han eller hun heller ikke deltage aktivt i processen. Derfor tager vi, i vores indsatser, altid udgangspunkt i at understøtte borgerens håb.

Vi inddrager borgerens potentiale og skelner mellem det, borgerne kan gøre:

  • Ved egen hjælp
  • Med hjælp fra nærmeste netværk
  • Ved hjælp af tilgængelige ressourcer i miljøet
  • Med hjælp fra professionelle
  • Med hjælp fra peers (borgere med levede erfaringer/brugerbaggrund).