Derudover vil vi være tydeligere på og mere offensive i forhold til at få borgere, lokale virksomheder og andre private aktører til at indgå i udviklingen af velfærdsløsninger til borgere med psykisk sygdom, hjemløshed og stof-/alkoholproblemer. Vi vil gerne medvirke til at skabe større rummelighed for målgrupperne. Et eksempel på dette er Social Sundhed, hvor frivillige bygger bro for vores målgrupper i sundhedsvæsenet. Dette sker ved, at frivillige er opsøgende og hjælper udsatte til læge, sygehusundersøgelse mm. Et andet eksempel er, at vi arbejder med at skabe gode nabomiljøer omkring vores tilbud og skabe plads til udsatte i byens rum. I den forbindelse har vi bl.a. udarbejdet en ansøgning om en ny sal til dagtilbuddet Kragelund. En sal, som også det omkringliggende kulturliv kan få glæde af.