Et eksempel er, at der kommer flere borgere med selvskadende adfærd, som er borgere med behov for intensiv personaledækning.
Med henblik på, at Socialpsykiatri og Udsatte Voksne kan imødekomme de økonomiske udfordringer igangsættes følgende initiativer:
  • Mere fokus på at sikre tidlige forebyggende indsatser i samarbejde med Familier, Børn og Unge, behandlingspsykiatrien og andre samarbejdspartnere
  • Flere tidsfokuserede indsatser
  • Flere velfærdsteknologiske løsninger. Et eksempel på dette er f.eks. et øget brug af telemedicinske løsninger
  • Bedre inddragelse af byens mange borgere, virksomhedsheder, frivillige mm. i udviklingen og implementeringen af velfærdsløsninger for borgere med psykisk sygdom, stof-/alkoholproblemer eller hjemløshed.
I Socialpsykiatri og Udsatte voksne er det ofte et dilemma, at der er så mange midlertidig finansierede projekter fra bl.a. satspuljer. Projekter, som der er et stort ønske og fagligt behov for at fastholde efter projektperioden.