Borgerne i målgruppen skal have mulighederne for at opleve fremskridt i forhold til deres læring og selvforsørgelse, deres netværk og deres personlige udvikling.
Vi vil, at mangfoldighed og inklusion er nøgleord i Aarhus og at gode løsninger for byens udsatte skabes i et samspil mellem målgruppen, pårørende, frivillige, virksomheder, offentlige tilbud og byens mange borgere i øvrigt.