Voksenhandicap gennemfører regelmæssigt undersøgelser af, hvordan brugerne oplever kvaliteten i vores myndighed og tilbud. Det er vores forventning, at borgernes tilfredshed øges, når vi samarbejder.

Det er målet, at voksne med handicap udtrykker tilfredshed med Voksenhandicaps Rådgivning og Visitationscenter og borgercentrene. Rådgivning og Visitationscentret er jf. specialiseringen i Voksenhandicap ansvarlige for at sikre koordinering, opfølgning og retssikkerhed i dialogen med borgeren, mens borgercentrene generelt skal have fokus på dialog og involvering af borgeren og dennes netværk.

Resultaterne af undersøgelser bruges til at udvikle og forbedre indsatsen overfor voksne med handicap.

 

 

På handicapområdet gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser hvert andet år. Vi ønsker at vide, om brugerne er tilfredse med vores indsats, og om den bidrager til, at de oplever sig hjulpet i forhold i forhold til deres aktive deltagelse i eget liv, i sociale sammenhænge og samfundslivet generelt.

Mål for borgernes tilfredshed med bostøtte, bofællesskaber og boformer i 2017:

  • Generel tilfredshed på 90%
  • Positiv udvikling på 80%
  • Samlet subjektiv vurdering på 85%

Der formuleres handleplaner og følges op på undersøgelsen af borgernes tilfredshed i 2018.

Sådan arbejder vi med målet

I 2017 blev der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på området for botilbud og bostøtte. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i starten af 2018. I løbet af 2018 følger borgercentrene op på tilfredshedsundersøgelsens resultater. Det er det enkelte borgercenters ansvar, at både ledere, medarbejdere, borgere og dennes netværk bliver involveret i opfølgningen på brugertilfredsheds-undersøgelsen.

Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse i Rådgivning og Visitationscentret i 2018.