Voksenhandicap har allerede i dag en stærk faglighed, og leder- og medarbejdergruppen udgør således et godt fundament for udviklingen af området.

I Voksenhandicap skal vi styrke vores blik for borgerens ressourcer, og udvikle vores faglige redskaber til at kunne støtte borgeren i at udvikle færdigheder til at mestre eget liv. Vi skal således have fokus på borgerens ressourcer og muligheder for udvikling.

Fagligheden er et kernepunkt i Voksenhandicap. Det er gennem en stærk fælles forståelse af tilgangen til borgeren og en tydelighed i det relationelle arbejde, at styrken i Voksenhandicap skal vise sig. Borgeren skal opleve læring, udvikling og meningsfuld støtte, og tilbuddene skal være målrettede og have et tydeligt fokus på indsatsens effekt for den enkelte.

Der foregår allerede kompetenceudvikling for medarbejdere i Voksenhandicap gennem kurser udbudt i regi af MSB Akademiet – for eksempel KRAP-kurser, kurser i neuropædagogik, konflikthåndtering, magtanvendelse og medicinhåndtering.

I 2017 blev der, som et led i udviklingsplanen for Voksenhandicap Gentænkt, udarbejdet en oversigt over rækken af kompetenceudviklingsforløb for ledere og medarbejdere i Voksenhandicap, der var aftalt og i gang eller som vi forventede skulle sættes i gang i forbindelse med konkrete områder af udviklingsplanen. Samtidig blev der etableret en fælles læringsramme for kompetenceudviklingen, og lavet en proces for, hvor kompetenceudviklingen i Voksenhandicap tilrettelægges og gennemføres i 2018 og 2019.

I 2018 og 2019 vil der blive udbudt kurser og forløb for både medarbejdere og ledere. De konkrete kompetenceudviklingsforløb tilrettelægges, så der bliver taget hensyn til den daglige drift samtidig med, at den enkelte medarbejder får det nødvendige rum til at udvikle nye færdigheder.

Et grundlæggende element i udviklingen af vores faglighed er det Fælles Faglige Fundament.