Det er vores evne til at samarbejde inden for og ud af organisationen, der afgør, hvor godt vi lykkes med at støtte borgeren i at opnå mestring af eget liv og kvalitet i livet.

Arbejdet med social kapital bygger i Voksenhandicap på gensidig forståelse og anerkendelse, og de grundlæggende værdier skal komme til udtryk i det daglige samarbejde. Respekt og troværdighed opbygges gennem det tætte samarbejde, de nære relationer mellem leder og medarbejder og det daglige engagement og støttes via vores anerkendende tilgang til hinanden.

Social kapital er et centralt og gennemgående tema i MED-udvalg og i vores arbejdsmiljøstrategi.

Voksenhandicap deltog i den fælles måling af social kapital i januar 2017. Målingen viste, at Voksenhandicap er stærk på det relationelle forhold mellem kollegaer og i tilliden til hinanden i den gruppe vi indgår i. Målingen viste også, at der er udviklingspunkter i forbindelse med information mellem grupper, relationen til nærmeste leder og i forhold til sammenhængen mellem niveauer. Resultaterne af målingen følges der op på i de enkelte borgercentre. Der følges op gennem social kapital målingen i 2018.

 

 

 

I Voksenhandicap vil vi arbejde målrettet med nye leder- og medarbejderroller.

I forhold til lederne dvs. både centerchefer og afdelingsledere arbejder vil vi igangsætte ledelsesudvikling med udgangspunkt i Anders Trillingsgaards Kurs, Koordinering og Commitment.

Ledelsesudviklingsarbejdet handler om:

  • At få styrket den fælles kurs og retning for Voksenhandicap, og formulere en fælles plan
  • At koordinere de mange indsatser, forståelser og projekter, så det trækker i samme retning og er kommunikeret til og synligt for medarbejderne
  • At skabe følgeskab og relationer og udvikle en forpligtende praksis blandt ledere og medarbejdere.

Voksenhandicap vil være tydelig i vores kommunikation om udviklingen af Voksenhandicap både i forhold til medarbejdere og i forhold til samarbejdspartnere. Vi vil dele viden, erfaringer og informationer, og vi vil inddrage ledere og medarbejdere i de opgaver, vi samarbejder om at løse.

Arbejdet med nye medarbejderroller foregår blandt i forbindelse med udviklingen af det Fælles Faglige Fundament og de enkelte centre er ansvarlige for at sikre opfølgning på dette.