I Voksenhandicap betyder det, at mennesker med handicap, i lighed med andre, skal trives og have mulighed for at udvikle sig og anvende deres egne ressourcer, så de kan tage ansvar for eget liv, mestre eget liv og på den måde få et grundlag for at opleve byen som en god by for alle. Dem, der kan selv skal selv, og dem der har brug for hjælp, skal støttes i at tage aktiv del i og bidrage til det sociale fællesskab.

Grundlaget for at støtte det enkelte menneske i dets trivsel og udvikling frem mod øget mestring af eget liv er de fire pejlemærker i Voksenhandicap Gentænkt. Borgeren står som det centrale mærke omgivet af fagligheden, samfundet og organisationen. Pejlemærkerne vil med tiden blive grundsten for indsatsen i Voksenhandicap.

De fire pejlemærker er beskrevet nærmere i de relevante afsnit i virksomhedsplanen.

 

 

Samfund

Vi er alle kommunen

Aarhus vil være en god by for alle – hvad enten du har et handicap eller ej. I en god by er der plads til forskelligheder og lige muligheder for alle. Dét er ikke kun en opgave, der ligger hos ‘kommunen’, men et fælles socialt ansvar for erhvervslivet, skoler, uddannelser, foreningslivet og den almindelige medborger.

En by hvor vi lever

Aarhus skal være en by hvor mennesker med handicap kan færdes frit og ubesværet. Vi skal skabe fysiske rammer, der understøtter samfundsdeltagelse og nye fællesskaber.

Vi er alle aarhusianere 

Vi vil give aarhusianere et mere nuanceret og positivt blik på deres medborgere med handicap. Vi vil med udgangspunkt i borgernes drømme og håb medvirke til, at mennesker med handicap kan være en aktiv del af bylivet og lokalsamfundet og gøre forskelligheder til hverdag.