Gennem den brede dialogproces med at gentænke hele Voksenhandicap er der skabt en fælles ramme for den samlede udvikling af hele området. Der er udformet en udviklingsplan for Voksenhandicap der rummer fem spor, som tilsammen dækker alle relevante emner og temaer for videreudvikling af borgercentrene og Rådgivning og Visitationscentret.

Udviklingen af det sociale arbejde nødvendiggøres dels af vores mission om den aktive borger og dels af de ressourcemæssig vilkår vi imødeser. Udviklingsplanen er visualiseret i nedenstående tegning. Centerchefer, afdelingsleder og driftsMED holdes orienteret om fremdriften i udviklingsplanen på møder. Herunder orienteres om fremdriften gennem nyhedsbreve med videre på Voksenhandicaps intra.

 

 

 

Udviklingsplanen rummer en lang række konkrete opgaver, der udvikler ydelserne til borgeren inden for alle områder af Voksenhandicap.

Fælles for alle opgaverne er, at kompetenceudvikling er et centralt element. De væsentligste opgaver er:

  • Overgang barn-voksen
  • Fælles Fagligt Fundament
  • Velfærdsteknologi
  • Borgercentre, herunder samværs- og mødested, visitation og borgerråd
  • Tværgående fagspecialisering
  • Fælles handleplan/Min plan
  • Medicinhåndtering
  • Livsmester
  • Økonomi
  • Opfølgning på BDO-rapport.